Slide 1

Vi tillverkar med människa och miljö i fokus.

Traditionellt hantverk framställs ofta på traditionellt vis på många håll i världen. Därför verkar vi ständigt för att välja partners med de bästa förhållandena och för att sedan förbättra det vi kan löpande. Långsiktiga samarbeten leder till långsiktiga vinster.

Våra materialval utgår alltid från ett
cirkulärt tänkande. Och med levande material som trä, läder eller textilfibrer så är den etiska aspekten vårt främsta hänseende. Lädret och andra animaliska produkter ska vara en biprodukt från köttnäringen, träet komma från laglig skogsavverkning och helst vara odlat, samma etiska ställningstagande görs varje
gång ett material väljs.

sword blades in a hardening oven. Flames are coming out and surrounding the metal

We increase the proportion of recycled materials and invest in environmental improvements at the production stage.

Right now, several exciting projects are underway in the company where we are looking at how we can improve in terms of material selection to reduce our environmental impact. Using recycled materials in production is something we think is very exciting. And where we see great potential for future development, we hope to soon be able to make most of our forging in recycled iron, start casting in recycled brass and expand our use of reclaimed wood.

In addition to this, we already reuse packaging materials, almost exclusively manufacture our packaging and other paper products from recycled paper and work actively to remove all plastic packaging materials from our transports. If you receive a package with bubble wrap or similar as filling material, it is because we would rather reuse the material than throw it away.

en kvinna sitter vid en vävstol av trä hon väver ett gult ulltyg

Nordlys has always worked with natural materials and also interested us in materials that are "left over" and not used.
That's why we love cow horn as a material, with its minimal environmental impact and versatile uses. But we also already have several products where recycled materials are used. Some examples of this are our handmade books with paper containing recycled cotton fiber and our small colorful pearl bags sewn from recycled fabric.

Follow us on social media to get the latest news about our work with the environment and people.