All credits for photo to Marek Piwnicki, downloaded from Unsplash

Hållbarhet

Miljö & Människa

För att minska vårt avtryck på planeten måste vi alla hjälpas åt och ta ansvar för vår egen del. För oss på Nordlys betyder det att människa och miljö alltid är i fokus och ligger till grunden för hur vi agerar.

Ändring

Tillsammans kan vigöra en skillnad

Nordlys är ett litet företag och en liten kugge i ett stort maskineri. Men genom våra aktiva val och er, våra kunder, så tror vi ändå vi kan vara med och bidra till en hållbar framtid. Vi försöker ständigt förbättra oss och överväger noga alla våra val utifrån hållbarhet, som våra val av produktion, material, frakter, marknadsföring och produktionsmetoder.

Berg som speglas i en klar å

Forntid möter framtid

För att hitta balansen i samspel med naturen, måste vi både bevara gamla levnadsvägar och tankegångar samt förnya och ge plats för gammal visdom.
Vi tror på en framtid där gamla traditioner, material och kunskap kombineras med innovativt tänkande och modern teknik. Då kommer vi flera steg närmare att nå samhällets behov av långsiktighet och hållbarhet.

Ett av våra mål är att göra hantverk tillgängligt för alla, därför är också produktionskostnaden i förhållande till t.ex. transportutsläpp viktig fråga en för oss. Vår målsättning är att stödja utsatta grupper och att hjälpa till att bevara hantverk och traditioner i delar av världen där den ursprungliga traditionen är bevarad. Idag sker en ganska stor del av vår tillverkning i Indien och Nepal, länder med både stor fattigdom men också oerhört rika på kultur, traditioner och framförallt hantverksskicklighet. Detta skapar också ett ansvar för oss som uppdragsgivare att se till att vi med vår produktion uppfyller de hårda krav på hållbarhet som vi ställer.

Personliga möten

Vi reser personligen runt i världen för att hitta de absolut bästa hantverkarna att samarbeta med. Något vi började med för över 15 år sedan. Kan vi, så väljer vi alltid att samarbeta med små hantverksföretag eller genom organisationer som stödjer kvinnor och andra utsatta grupper. Genom direkta, personliga kontakter, ser vi till att hantverkarna får riktiga löner och påverkar, så att deras arbetsmiljö och framtidsmöjligheter ständigt förbättras.